A A+ A++
Autor: KL     Publikacja: 27.05.2021

1962 - Ośrodek Stacjonarno - Zaoczny Politechniki Śląskiej

Powstał z inicjatywy Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku. Kształcenie rozpoczęły trzy wydziały naszej Uczelni: Wydział Górniczy, Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczno-Technologiczny. Procesem dydaktycznym w systemie wieczorowym objęto 162 studentów.

1964 - Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej

1968 - Filia Politechniki Śląskiej

Poszerzono ofertę kształcenia poprzez uruchomienie studiów dziennych na kierunkach: Budownictwo oraz Górnictwo, a także realizację studiów wieczorowych na kierunkach: Budownictwo, Górnictwo, Mechanika oraz Elektrotechnika.

1978 - Ośrodek Gliwicko-Rybnicki Politechniki Śląskiej

Wprowadzono tzw. strukturę dwuośrodkową. W ramach Ośrodka Gliwicko-Rybnickiego powołano Instytut Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa i Instytut Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych na Wydziale Górniczym.

Na kierunkach Górnictwo i Budownictwo kontynuowano studia dzienne i wieczorowe, realizowano prace naukowo-badawcze oraz rozbudowano bazę dydaktyczną. Zaadoptowano do celów dydaktycznych budynek byłego Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego.

1985 - Ośrodek Szkoleniowy

Działalność ograniczono do prowadzenia studiów dla pracujących, kursów doskonalenia zawodowego, studiów podyplomowych oraz organizacji konferencji i sympozjów.

1994 - Centrum Kształcenia Inżynierskiego

Na kierunku Budownictwo uruchomiono dwie nowe specjalności - "inżynierię miejską" oraz "budowlano-architektoniczną".

1998 - Centrum Kształcenia Inżynierów - jednostka pozawydziałowa Politechniki Śląskiej

Działalność dydaktyczną rozpoczęły w Rybniku kolejne wydziały naszej Uczelni tj.: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Elektryczny, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny.

Przekształcono budynki dawnego Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rybniku w nowoczesny ośrodek akademicki, skupiający trzy największe śląskie uczelnie: Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski i Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Podjęto, oprócz działalności dydaktycznej, działalność edukacyjną, badawczą, ekspercką, laboratoryjną oraz usługowo-badawczą.

Od 1962 r. dyplomy Politechniki Śląskiej otrzymało ponad 8 tysięcy absolwentów.

Rok 2018

z inicjatywy JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Dyrektora CKI dr Zygmunta Łukaszczyka rozpoczęło działalność Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku, kształcące młodzież na dwóch profilach: politechnicznym i architektonicznym.

Rok 2019

Z dniem 01.10.2019 r. jednostka pozawydziałowa Politechniki Śląskiej stała się na mocy § 121 ust. 10 Statutu Politechniki Śląskiej oraz § 6 Zarządzenia nr 117/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25.09.2019 r., filią Politechniki Śląskiej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie