A A+ A++
photo
Author: System Published at: 05.10.2020

Badania lekarskie

KOMUNIKAT: Drodzy Studenci pierwszego roku!

Niektórzy z Was studiują na kierunkach narażających na czynniki szkodliwe dla zdrowia (lista poniżej ) – otrzymacie/ otrzymaliście już skierowanie na badania lekarskie. Badania będą przeprowadzane od 12 października do 30 listopada. W najbliższym czasie opublikujemy harmonogram badań poszczególnych studentów. Badania będą przeprowadzane na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (Akademicka 2 w Gliwicach)

UWAGA! Nie zostaniecie przyjęci poza imiennym harmonogramem wyznaczonym przez odpowiednie Biuro Obsługi Studentów!

W harmonogramie wyszczególnimy:
 • datę badania
 • miejsce badania (nr pokoju na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bez pieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
 • godzinę badania

  Taki harmonogram minimalizuje kontakt między studentami i pracownikami placówki medycznej, tworząc bezpieczne środowisko do badań w czasie pandemii, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prosimy zastosować się do harmonogramu opublikowanego przez poszczególne Biura Obsługi Studentów.

  Na badania przyjdźcie w maseczkach z własnymi długopisami!

  Lista kierunków, których studenci otrzymają skierowania na badania lekarskie :
 • Automatyka i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatics
 • Informatyka
 • Control, electronic and information engineering
 • Teleinformatyka
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Civil Engineering
 • Matematyka
 • Elektrotechnika
 • Mechatronika
 • Energetyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Materiałowa
 • Górnictwo i Geologia
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 • Automatyka i Informatyka Przemysłowa
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Energetyka
 • Power Engineering
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Inżynieria Środowiska
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Technologie Metali
 • Informatyka Przemysłowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Transport
 • Transport Kolejowy
 • Fizyka techniczna
 • Share:fbtwitter
  photo

  World Engineering Day – online conference on 04 March

  System
  2021-02-24 13:21:05
  2021-03-07 00:43:12
  24.02.2021
  photo

  Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

  System
  2021-02-24 09:06:32
  24.02.2021
  photo

  Konferencja naukowa w ramach POB6

  System
  2021-02-24 08:19:15
  24.02.2021
  photo

  Students of the SUT awarded scholarships by the Minister of Education and Science

  System
  2021-02-23 14:03:16
  2021-03-07 01:15:20
  23.02.2021
  1 from 911

  Show more

  Events

  Show all

  © Silesian University of Technology

  General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

  The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

  Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

  Data availability statement

  „E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie