Autor: Katarzyna Siwczyk     Publikacja: 30.11.2023
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Rektor Politechniki Śląskiej Doktorem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej

29 listopada 2023 r. Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk otrzymał godność Doktora Honoris Causa Politechniki Lwowskiej. Honory zostały wręczone podczas specjalnej uroczystości w Ukrainie.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk po raz kolejny został uhonorowany najwyższą godnością akademicką. Wybitne osiągnięcia naukowe profesora i istotny wkład w rozwój współpracy polsko-ukraińskiej zostały docenione przez Politechnikę Lwowską, Alma Mater wielu powojennych polskich uczelni, w tym Politechniki Śląskiej. O przyznaniu tytułu DHC zdecydowała 31 października 2023 roku Rada Naukowa ukraińskiej uczelni. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 29 listopada we Lwowie.

- To wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt nie tylko dla mnie, ale także dla Politechniki Śląskiej, której historia wywodzi się z Politechniki Lwowskiej. Wagę tego wydarzenia podkreśla fakt, że po godności nadanej prof. Wojciechowi Zielińskiemu, rektorowi uczelni w latach 2002-2008, jestem dopiero drugim pracownikiem naszej Uczelni uhonorowanym tym tytułem, a wśród wielu wyróżnionych wybitnych postaci jest m.in. Maria Skłodowska-Curie oraz przedwojenny Prezydent RP Ignacy Mościcki. Liczymy na dalszą współpracę z tą znakomitą uczelnią w obszarze badań naukowych i nowoczesnego kształcenia, a atmosfera ku temu w obu uczelniach jest bardzo  sprzyjająca - powiedział prof. Arkadiusz Mężyk.

Uroczystą laudację wygłosiła prorektor ds. pracy naukowej, pedagogicznej i stosunków międzynarodowych Politechniki Lwowskiej, prof. Natalia Chukhrai, która zaznaczyła, że oprócz zasług naukowych, Rektor Politechniki Śląskiej poczynił wiele wysiłków na rzecz rozwoju współpracy z Politechniką Lwowską. W szczególności doceniono fakt uruchomienia współpracy międzynarodowej m.in. w ramach programów Erasmus, co umożliwiło wielu ukraińskim studentom podjęcie studiów, nauczycielom prowadzenie wykładów, a pracownikom podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach i seminariach organizowanych przez Politechnikę Śląską. Pani Prorektor podziękowała także za zapraszanie przedstawicieli lwowskiej uczelni do udziału w konferencjach naukowych i stażach.

IMG_0414

Dziękując za wyjątkowe wyróżnienie, Rektor Politechniki Śląskiej wygłosił wykład pt. „Między nauką a nauczaniem. Misja współczesnej uczelni w niespokojnych czasach”, w którym podkreślał rolę nowoczesnej uczelni w propagowaniu wartości etycznych, jej zaangażowanie w odbudowę oraz rozwój gospodarki i życia społecznego, a przede wszystkim, w kształcenie elit przyszłości.

IMG_0491

Prof. Arkadiusz Mężyk od początku swojej kariery naukowej związany jest z Politechniką Śląską. Jest specjalistą w zakresie zagadnień dynamiki, mechaniki ośrodków ciągłych, zastosowań metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych oraz konstrukcji szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych.

W 1994 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Dynamika elektromechanicznych układów napędowych. Kontynuując badania z zakresu dynamiki elektromechanicznych napędów dużej mocy, w 2002 roku, także z wyróżnieniem, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2004 roku został profesorem nadzwyczajnym a trzy lata później, w 2007 roku profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk technicznych. Swoje projekty badawcze od lat skutecznie łączy ze współpracą z przemysłem.

Prof. Arkadiusz Mężyk jest pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Technologicznego, którym w przeszłości kierował jako dziekan.

Od 2016 roku pełni funkcję Rektora Politechniki Śląskiej. W 2020 roku został wybrany Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W 2018 roku prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Jassach w Rumunii.

zdjęcia : Politechnika Lwowska

IMG_0198

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie