Prof. Marek Pawełczyk kierownikiem projektu Horyzont Europa, którego Politechnika Śląska jest liderem

Politechnika Śląska otrzymała projekt w programie Horyzont Europa o wartości ok. 2,7 mln Euro. Projekt uzyskał ocenę 95,80%.

Jesteśmy liderem bardzo silnego konsorcjum złożonego z uczelni badawczych: KU Leuven, University College London, University of Southampton, Universitat Politecnica de Valencia, Otto-Von-Geuricke Universitaet Magdeburg, niemieckiego instytutu badawczego DLR oraz światowej klasy przedsiębiorstw: Airbus, Siemens, Analog Devices, Muller-BBM. W projekcie uczestniczą także naukowcy z uczelni badawczych spoza Europy: Hong-Kong Polytechnic University, Nanyang Technological University Singapore, Kansai University, Qatar University, Universidad Austral of Chile, a jego realizację wspierają ponadto instytucje i przedsiębiorstwa: Główny Urząd Miar, Noise Abatement Society, Stadler, Diehl Aviation.

Pełnienie przez Uczelnię funkcji lidera w projekcie europejskim jest szczególnie cenione w ewaluacji działalności naukowej oraz należy do najważniejszych wskaźników w rozliczaniu udziału w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Pozwala nam także tworzyć własną prestiżową sieć badawczą.

Projekt pod nazwą „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures” - IN-NOVA - dotyczy redukcji hałasu transmitowanego przez zamknięte struktury w pojazdach samochodowych, samolotach, urządzeniach przemysłowych i domowych, za pomocą sterowania mikrodrganiami ich obudów.

W ramach projektu prowadzona będzie intensywna działalność badawcza, realizowanych będzie wiele doktoratów, w tym również wspólnych. Powstaną gotowe rozwiązania techniczne, opracowane zostaną normy oraz metody certyfikacji, zorganizowanych zostanie wiele szkoleń i działań popularyzujących naukę, powstanie co najmniej 30 publikacji w renomowanych czasopismach, szersze opracowania naukowe, materiały szkoleniowe, zgłoszenia patentowe, zorganizowane zostaną konferencje naukowe, powstaną spółki spin-off.

Tak silne konsorcjum jest głównie efektem wieloletniej współpracy w ramach International Instiutute of Acoustics and Vibration – międzynarodowego towarzystwa naukowego, którym mam zaszczyt kierować – mówi prof. Marek Pawełczyk. Bardzo się cieszę, że wraz z Panem dr. hab. Stanisławem Wroną z Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania zdołaliśmy przygotować wniosek bez angażowania jakichkolwiek firm wspierających, który uzyskał tak wysoką ocenę Komisji Europejskiej – dodaje prof. Pawełczyk.   

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie