Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 19.05.2021

Naukowcy Politechniki Śląskiej laureatami plebiscytu „Przeglądu Technicznego”

Na działalność naukową Politechniki Śląskiej mają wpływ prace i wyzwania badawcze podejmowane przez naukowców Uczelni. Ich zasługi w tym zakresie zostały docenione w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego" – „Złoty Inżynier 2020”. Laureatami 27. edycji zostali JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, oraz dr inż. Jan Kania.

Plebiscyt „Złoty Inżynier”, organizowany przez „Przegląd Techniczny”, ma na celu wyróżnić najbardziej zasłużonych twórców techniki, reprezentujących obszary związane z nauką, techniką, biznesem i działalnością społeczną. Wśród laureatów tegorocznej edycji plebiscytu znalazły się 23 osoby.

Tytuł „Diamentowego Inżyniera 2020” otrzymał JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przyznawane wyróżnienie jest uhonorowaniem działalności prowadzonej w Politechnice Śląskiej. — Przynależność do grona laureatów Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” jest dla mnie wyrazem uznania dla mojej pracy, a także życzliwości, której tak wiele doświadczam od Państwa na co dzień. Bardzo dziękuję Czytelnikom i Redakcji, moim Współpracownikom i wszystkim osobom, którym bliskie są Politechnika Śląska, nasza działalność badawcza, postęp technologiczny i zrównoważony rozwój — mówi prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Na łamach „Przeglądu Technicznego” prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk podsumował działalność Politechniki Śląskiej, również w czasie pandemii, która wywarła duży wpływ na sposób i metody kształcenia. Ze względu na obostrzenia część zajęć w trybie kontaktowym zostało zawieszonych, przez co edukację kontynuowano w formie zdalnej. — Pod względem merytorycznym realizujemy kształcenie na nie gorszym poziomie niż przed pandemią. Zdalna nauka, dominująca obecnie w szkolnictwie wyższym, będzie także – chociaż w mniejszym zakresie – wykorzystywana w przyszłości — wyjaśnił Rektor.

Jak wskazywał prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk w wypowiedzi dla „Przeglądu Technicznego”, kształcenie na Politechnice Śląskiej odpowiada na wyzwania współczesnej gospodarki i przemysłu, a także nowoczesnych technologii. — Obserwujemy zachodzące zmiany i staramy się dostosować i doskonalić system kształcenia. Duży nacisk kładziemy na interdyscyplinarność oraz uelastycznienie ścieżki kształcenia. Nie zaniedbujemy gruntownego praktycznego przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, zapewniając więcej kierunków praktycznych, dłuższe praktyki, staże w wiodących firmach, studia MBA oraz dualne – realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z przemysłu.

27. edycja przeglądu przypadła na czas jubileuszu 155-lecia „Przeglądu Technicznego”, dla którego podkreślenia przyznano trzy tytuły „Złotego Inżyniera 155-lecia Przeglądu Technicznego”. Wśród nagrodzonych znalazł się dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, naukowiec Politechniki Śląskiej, prezes Polskiego Forum ISO. — Kształcenie jest niezwykle ważne nie tylko w kontekście jednostki, ale efektu skali, który przyniesie społeczeństwu i gospodarce. Nauczanie musi spełniać wiele wymagań jakościowych, współcześnie określanych i weryfikowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wymagania te musza korespondować z warunkami, w których są oceniane — wyjaśnił Czytelnikom „Przeglądu Technicznego” dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ.

Laureatem tytułu „Srebrny Inżynier 2020” w kategorii „Nauka” został dr inż. Jan Kania, naukowiec Politechniki Śląskiej, który podkreślił na łamach czasopisma wartość doświadczenia zawodowego w pracy w kopalni przekazywanego na zajęciach dydaktycznych i prowadzeniu badań naukowych. — Obecność wśród tak wspaniałych ludzi spełniających kryteria i wymogi najwyższego profesjonalizmu i kunsztu sztuki górniczej, którzy jednocześnie są największą wartością każdego zakładu czy uczelni, potwierdziła przekonanie, że praca w przemyśle wydobywczym  połączona z działalnością naukową jest dla mnie nie tylko zawodem, ale wielką życiową pasją, której całkowicie się poświęcam – wyjaśnił dr inż. Jan Kania.

Plebiscyt „Złoty Inżynier” podkreśla znaczenie podejmowania wyzwań w obszarze nauki i technologii. Ponadto popularyzuje działania prowadzone przez wyróżnionych laureatów, a także wskazuje na ich wartość dla jednostek i instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie