na zdjęciu sygnatariusz umowy rektor i prezes
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 13.09.2023

Porozumienie Politechniki Śląskiej z firmą OBRUM

Politechnika Śląska oraz OBRUM podpisały porozumienie o współpracy. Obydwa podmioty będą współpracować w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Umowę podpisał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Tomasz Kurczek – Prezes Zarządu OBRUM. Strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, a bezpośrednia współpraca będzie prowadzona w zakresie:

  • wymiany informacji nt. prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej i najważniejszych osiągnięciach
  • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej Politechniki Śląskiej oraz OBRUM do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • opracowywania przez Uczelnię ekspertyz nt. technologii stosowanych i wdrażanych przez OBRUM, organizacji staży zawodowych dla pracowników OBRUM na Uczelni,
  • organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów i doktorantów w OBRUM,
  • współpracy i promowania inicjatyw edukacyjnych.

Dzięki podpisanej umowie Politechnika Śląska otrzymała możliwość udziału w rozwiązywaniu realnych potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu obronnego. Zawarta umowa pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektu synergii potencjału naukowego, metod badawczych oraz narzędzi badawczych Politechniki Śląskiej  na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie