Baner przedstawiający zapaloną żarówkę.
Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 29.09.2022

Politechnika Śląska w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce!

Właśnie ukazał się roczny raport Urzędu Patentowego RP za 2021 rok. Politechnika Śląska – uzyskując aż 116 patentów na wynalazki, a także
4 prawa ochronne na wzory użytkowe oraz 7 praw z rejestracji na wzory przemysłowe – znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce.

Politechnika Śląska awansowała w rankingu w stosunku do poprzedniego roku i obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich zgłaszających podmiotów (krajowych
i zagranicznych), według liczby patentów udzielonych w 2021 roku. Zajmuje także pierwsze miejsce w województwie śląskim.

W 2021 r. Politechnika Śląska uzyskała:

  • 116 patentów na wynalazki,
  • 4 prawa ochronne na wzory użytkowe,
  • 7 praw z rejestracji na wzory przemysłowe.

Politechnika Śląska zajęła także pierwsze miejsce wśród wszystkich podmiotów z województwa śląskiego – jej patenty stanowią aż 28 proc. wszystkich praw wyłącznych
z naszego regionu.

Na tle wszystkich polskich szkół wyższych patenty Politechniki Śląskiej stanowią ponad
7 proc. wszystkich udzieleń.

Wydziały Politechniki Śląskiej o największej liczbie patentów to: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Chemiczny oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny.

– Procedura patentowania na Politechnice Śląskiej jest konsekwentnie realizowana przez rzeczników patentowych Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oraz rzecznika patentowego działającego przy JM Rektorze. Naszym celem jest ochrona rezultatów prac pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, a co za tym idzie, systematyczny wzrost liczby chronionych rozwiązań, co widać w publikowanych rankingach i raportach – podsumowała dyrektor CITT dr inż. Magdalena Letun-Łątka.

Cały raport dostępny jest tutaj: Raport roczny 2021_0.pdf (uprp.gov.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie