Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 24.09.2021

Nagroda "IAAM Young Scientist Medal" dla dr. inż. Krystiana Mistewicza

Dr inż. Krystian Mistewicz, adiunkt w Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznym, otrzymał nagrodę "IAAM Young Scientist Medal". Nagrodę przyznała organizacja International Association of Advanced Materials (IAAM) z siedzibą w Szwecji.

Medal został przyznany za wkład w badanie nanomateriałów do konwersji i odzyskiwania różnych form energii. W ramach tego wyróżnienia dr Mistewicz wygłosił wykład zatytułowany "Ternary chalcohalide nanowires for energy harvesting, sensing, and environmental remediation", który został opublikowany w czasopiśmie „Video Proceedings of Advanced Materials” i jest dostępny pod adresem: https://www.proceedings.iaamonline.org/article/vpoam-2107194

Organizacja IAAM przyznaje nagrodę i medal „Young Scientist” młodym i wschodzącym naukowcom, którzy przeprowadzili wysokiej jakości badania w dziedzinie inżynierii materiałowej, inżynierii i technologii lub wykazali się wysokimi zasługami i potencjałem. Stowarzyszenie honoruje naukowców na początkowym etapie ich kariery, motywując ich w ten sposób do dalszej pracy naukowej i prowadzenia przełomowych badań.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie