niebieski plakat z narysowana żółtą żarówką
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 20.05.2024

Konferencja „Projekty szansą rozwoju uczelni”

Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, Forum Administracji Akademickiej (FAA) oraz Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum) zapraszają na konferencję „Projekty szansą rozwoju uczelni”. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 7 czerwca 2024 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. 

Misją uczelni jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Aby procesy te zachodziły sprawnie, niezbędna jest zarówno kadra naukowo-dydaktyczna, jak i kadra wspierająca jej działania.

Realizacja projektów jest jednym z kluczowych aspektów działalności uczelni – głównie w wymiarze badawczym, ale też dydaktycznym czy infrastrukturalnym. Co więcej, zapotrzebowanie na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych jest coraz większe, a ponadto ich liczba i jakość wpływają na wysokość dofinansowania i wizerunek uczelni.

O ile naturalną rzeczą są konferencje i seminaria pracowników naukowo-dydaktycznych dotyczących sztuki zarządzania projektami (w ramach nauk o zarządzaniu), o tyle podobnych inicjatyw dla pracowników zajmujących się zarządzaniem i obsługą tych projektów na uczelniach w zasadzie nie ma; jeżeli już – są to szkolenia z zakresu poszczególnych programów czy źródeł finansowania.

W związku z tym Sekcja Projektowa FAA zaprasza do Gliwic w dniach 6–7 czerwca br. na konferencję pt. „Projekty szansą rozwoju uczelni”. Podczas konferencji chcemy spojrzeć na projekty nieco szerzej i skupić się na zagadnieniach dotyczących kształtu systemów zarządzania projektami, ich funkcjonalności, wpływu projektów na całą działalność uczeni; chcemy także prześledzić nowe trendy, dowiedzieć się o projektowanych zmianach, a także porozmawiać o praktycznych aspektach procesu realizacji projektów, w tym finansowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, stacjonarnie lub zdalnie (streaming), szykujemy – oprócz ciekawych gości i sporej dawki wiedzy praktycznej – również możliwości poznania się w sympatycznej atmosferze, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów owocujących w przyszłości wspólnymi inicjatywami.

Więcej informacji na stronie: https://forum-dziekanatow.pl/index.php/konferencja-biur-projektowych-projekty-jako-szansa-na-rozwoj-uczelni-gliwice-6-7-06-2024/

Formularz rejestracyjny https://forms.office.com/e/1BmL05jYn2  (rejestracja otwarta do 24.05)

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie