konferencja Tomiczek

Jak ograniczać katastrofy naturalne?

Zakończyła się 1-sza Miedzynarodowa Konferencja Studencka „Geomatyka w Ograniczaniu Katastrof Naturalnych”. Kambodża-Malezja-Filipiny. Wybrane Zagadnienia.

Na Politechnice Śląskiej realizowany jest, od 2020/2021 roku, projekt Erasmus+ „Geomatics for Disaster Risk Reduction”. Bierze w nim udział 10 Partnerów: 6 uniwersytetów azjatyckich z Filipin, Malezji i Kambodży, uniwersytety z Hiszpanii i Grecji, a także firma konsultingowa IT z Luksemburga. Politechnika Śląska jest Liderem Projektu, a jego głównym koordynatorem, od stycznia 2022 roku jest dr inż. Krzysztof Tomiczek z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców (KGiES). Projekt realizowany jest ze strony Politechniki Śląskiej przez pracowników Katedr: Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców (RG4) oraz Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3),  Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej (RG)

Celem Projektu jest utworzenie nowej specjalności studiów II-go stopnia „Geomatics for Disaster Risk Reduction” z niezbędnym zapleczem laboratoryjnym na 6-ciu uniwersytetach azjatyckich.

W związku z przedłużeniem realizacji Projektu o 12 miesięcy podjęto w jego ramach dodatkowe działania, m.in. organizację konferencji studenckich w celu upowszechnienia, ważnej z punktu widzenia krajów Azji, problematyki katastrof naturalnych.

Konferencja „1st International Student Conference "Geomatics for Disaster Risk Reduction". Cambodia - Malaysia - Philippines. Selected problems. (ISCGeoDRR), przygotowana i poprowadzona przez koordynatora Projektu odbyła się 13 lutego. Wygłoszono 17 referatów w formie prezentacji, które zostały przygotowane przez 35 autorów z Filipin, Malezji, Kambodży i Chin. W czasie blisko 5-ciu godzin, platformę zoom, na której zorganizowana została konferencja, odwiedziło blisko 60 słuchaczy. W konferencji wzięli udział również profesorowie – menadżerowie biorący udział w Projekcie.

Zaprezentowano zagadnienia, związane z problematyką będącą przedmiotem Projektu, m.in. dotyczące zjawisk geomechanicznych, geotechnicznych, sejsmicznych, hydrogeologicznych, geodezji oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w kontekście katastrof naturalnych.

Pozytywnym, a nawet pewnym zaskoczeniem był wysoki poziom merytoryczny, jakość graficzna prezentacji i dobre przygotowanie prelegentów. Przebieg i zainteresowanie konferencją dają nadzieję na cykliczną kontynuację tego wydarzenia w kolejnych latach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie