Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 29.03.2021     Aktualizacja: 15.04.2021

I Międzynarodowa Konferencja „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania”. Przedłużony termin rejestracji

Politechnika Śląska koncentruje rozwój w 6 Priorytetowych Obszarach Badawczych, realizowanych przez naukowców Uczelni i rozpoznawanych przez krajowe, a także międzynarodowe otoczenie naukowe i społeczno-gospodarcze. Wydarzeniem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz prezentującym plany i zamierzenia w ramach tych działań jest konferencja „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania”. Zapraszamy 15 i 16 kwietnia 2021 roku do udziału w spotkaniu online na platformie Zoom.

Prowadzenie działań w ramach 6 Priorytetowych Obszarów Badawczych to jedno z zadań Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej, stale rozwijającej potencjał naukowy oraz jakość kształcenia. To także możliwość odpowiadania na realne potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz podjęcie wyzwań współczesnej technologii we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Adresatami Konferencji są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego: samorządy, reprezentanci biznesu i przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów, gości i panelistów znajdą się pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, a także wybitny specjaliści i badacze z uczelni z zagranicy.

I Międzynarodowa Konferencja „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania” jest poświęcona prezentacji potencjału Politechniki Śląskiej i realizacji prac w ramach POB. W programie przewidziano zarówno podsumowanie dotychczasowej aktywności Uczelni w ramach POB, jak i prezentację planów dalszego rozwoju.

Pierwszy dzień wydarzenia będzie poświęcony badaniom naukowym Politechniki Śląskiej w służbie społeczeństwu i gospodarce w ramach poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych:

 • POB1: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna;
 • POB2: Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych;
 • POB3: Materiały przyszłości;
 • POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości;
 • POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0;
 • POB6: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

W drugim dniu Konferencji zostaną zaprezentowane tematy związane z aktualnymi wyzwaniami nauki. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących panelach:

 • „Dziś i jutro spersonalizowanej medycyny”,
 • „Sztuczna inteligencja w praktyce – problemy dużych danych czy duże problemy z danymi?”,
 • „Inteligentne materiały – wyzwania i możliwości”,
 • „Wyzwania stojące przed miastami przyszłości”,
 • „Przemysł 4.0 – Społeczeństwo 5.0”,
 • „Wyzwania dla ochrony klimatu, środowiska i nowoczesnej energetyki”.

Z uwagi na trwające restrykcje epidemiczne wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa jest konieczna rejestracja. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie