A A+ A++
photo
Author: Grzegorz Sierpiński Published at: 10.02.2023 Last update: 10.02.2023

Konferencja tematyczna w ramach POB4 (15.02.2023)

Zapraszamy do udziału w konferencji wewnętrznej związanej z Priorytetowym Obszarem Badawczym 4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości (POB4).

Konferencja łączy dwa zakresy tematyczne:

I.2022: Inwentaryzacja przestrzenna zasobów miejskich, diagnostyka i monitoring strukturalny obiektów budowlanych oraz systemów miejskich, w tym bezpieczeństwo budynków i infrastruktury oraz zarządzanie ryzykiem, a także zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych, sztucznej inteligencji, technik analizy przestrzennej i wizualizacji (BIM, VR i GIS).

II.2022: Optymalne kształtowanie budynków i ich systemów zarządzania oraz automatyki budynkowej z uwagi na zużycie energii, komfort cieplny, klimat akustyczny oraz bezpieczeństwo użytkowników, badania nad samowystarczalnością energetyczną obiektów poprzez wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii w obszarach miejskich, ochrona zasobów środowiska miejskiego, projektowanie urbanistyczne i planowanie, wykorzystywanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i adaptację obiektów zabytkowych oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 15.02.2023 z wykorzystaniem komunikatora Zoom.
Rozpoczęcie o godzinie 14:00.

Program konferencji dostępny jest w zakładce Materiały.

Celem konferencji wewnętrznych jest integracja środowiska akademickiego związanego z obszarem POB4. Jest to też wsparcie w budowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, tak istotnych w ramach np. Horyzontu Europa.

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji wewnętrznej w celu uzyskania linku do platformy Zoom należy dokonać mailowo na adres grzegorz.sierpinski@polsl.pl najpóźniej do 14.02.2023.

Planujemy realizację kolejnych konferencji tematycznych związanych z kolejnymi podobszarami POB4.

Zachęcamy wszystkich pracowników Politechniki Śląskiej do zgłaszania wystąpień na kolejne konferencje. Formularz zgłoszeń dostępny jest tutaj.

Share:fbtwitter
photo

Thematic conference within POB4 (20.03.2024)

Grzegorz Sierpiński
2024-03-18 19:00:12
2024-03-18 19:02:48
18.03.2024
photo

Thematic conference within POB4 (28.02.2024)

Grzegorz Sierpiński
2024-02-22 18:15:30
2024-02-22 18:18:03
22.02.2024
photo

Monograph "Modern mobility: challenges and development trends" now available

Grzegorz Sierpiński
2024-02-14 14:41:54
2024-02-14 14:43:58
14.02.2024
photo

Monograph "Technologies and trends in planning and development of smart city" now available

Grzegorz Sierpiński
2024-01-30 10:03:00
2024-01-30 10:18:51
30.01.2024

Show more

News

Show all
30.06

A lecture delivered by prof. Carmelo D'Agostino - invitation

26.01

Transport and EU-funded projects in times of energy crisis

07.12

3rd conference of young researchers within POB4

30.11

6th International Seminar - POB4

16.11

2nd conference of young researchers within POB4

10.11

I konferencja młodych naukowców w ramach POB4

09.06

VI Konferencja tematyczna POB4

12.05

V Konferencja tematyczna POB4

07.04

IV konferencja tematyczna POB4

10.03

III Konferencja w ramach POB4

Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie