A A+ A++

Procedura przyznawania w Politechnice Śląskiej uprawnień do systemu LSI2021 Urzędu Marszałkowskiego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027)

W celu uzyskania dostępu do LSI 2021 niezbędne jest posiadanie konta użytkownika (konto rejestruje każda osoba odrębnie dla siebie wykorzystując w tym celu służbowy adres e-mail). Rejestracja konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego online na stronie https://lsi2021.slaskie.pl

W celu uzyskania możliwości pracy z dokumentami w LSI 2021, w tym stworzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, poza posiadaniem konta osobistego konieczne jest również posiadanie dostępu do profilu instytucji/firmy, w tym przypadku do profilu Politechniki Śląskiej.

Dla jednego podmiotu istnieje tylko jeden profil w systemie, z którym mogą zostać połączone konta poszczególnych użytkowników (osób). Posiadanie dostępu do profilu instytucji pozwala na podjęcie działań w LSI 2021 w imieniu podmiotu, do którego konto indywidualnej osoby zostało przyłączone.

Wszelkie działania osób przyłączonych do profilu Politechniki Śląskiej rozumiane są w sensie prawnym jako działania Politechniki Śląskiej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/regulamin_uzytkownika_lsi_2021

Kierownik projektu wnioskuje o przyznanie dostępu do profilu Politechniki Śląskiej w systemie LSI2021 dla siebie na podstawie zatwierdzonego powołania. W tym celu kierownik projektu przesyła na adres czp2@polsl.pl następujące dane:

  1. Tytuł projektu (max. 150 znaków łącznie ze spacjami) oraz informację, iż procedura P1 w e-CZP jest zatwierdzona
  2. ID użytkownika w systemie LSI (cztery cyfry w prawym górnym rogu systemu LSI2021 widoczne po zalogowaniu się użytkownika)
  3. Adres e-mail wykorzystywany do logowania w systemie LSI
  4. Telefon kontaktowy

Kierownik projektu może zawnioskować o przyznanie dostępu do swojego projektu dla innej osoby (redaktor pomocniczy). Zakres uprawnień redaktora pomocniczego obejmuje modyfikację wniosku, natomiast nie obejmuje uprawnienia do złożenia wniosku. W tym celu kierownik projektu wypełnia dokument „Wniosek kierownika projektu o przyznanie dostępu do wniosku o dofinansowanie systemie LSI2021 dla redaktora pomocniczego” i składa dokument w sekretariacie CZP.

Wzór wniosku Pobierz

 

Po akceptacji JM Rektora kierownik projektu przesyła na adres czp2@polsl.pl następujące dane:

  1. Tytuł projektu, dla którego dodany zostanie redaktor pomocniczy
  2. ID użytkownika (redaktora pomocniczego) w systemie LSI (cztery cyfry w prawym górnym rogu systemu LSI2021 widoczne po zalogowaniu się użytkownika)
  3. Adres e-mail redaktora pomocniczego wykorzystywany do logowania w systemie LSI

Kierownik projektu może w każdej chwili zawnioskować o odebranie uprawnień redaktorowi pomocniczemu zgłaszając taką potrzebę mailowo na adres czp2@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie