A A+ A++

Dean's authorities of the Faculty of Architecture

Dean dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

Vice Dean for Education dr hab. inż. arch. Michał Sitek

V-Dean for Infr. & Org. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ

V-Dean for Coop. and Development dr Krzysztof Groń

Board of Architecture and Urban Planning Discipline:

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ  -  Chairman of the Council

- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ

- Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

- Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ

- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski, prof. PŚ

- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

Dean's Council:

- Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ - Dean

- Dr hab. inż. arch. Michał Sitek - Vice Dean for Education

- Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ - Vice-Dean for Infrastructure and Organization

- dr Krzysztof Groń - Vice-Dean for Cooperation and Development

- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ Head of RAr1 Department

- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak - Head of RAr3 Department

- Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ - Head of RAr2 Department

- Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ - Head of RAr4 Department

- Mgr inż. arch. Jakub Bródka – Representative of doctoral students

- Krzysztof Wejner – Student Government Council Representative

Representatives of socio-economic environment::

- Mgr inż. Mariusz Czyszek, President of the Silesian Chamber of Construction, ML-BUD sc. Gliwice

- Mgr inż. Marcin Stokłosa, President of the Management Board of Zakład Inżynierii Miejskiej Ltd. in Mikołów

Representatives of Trade Unions with advisory voice:

- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ

- Mgr inż. arch. Wojciech Słodowy

KOMISJE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
powołane na kadencję 2019-2020

Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK)

Przewodnicząca Komisji: dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ,
(Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Członkowie:
- Dr inż. arch. Marek Janik,
- Dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin,
- Dr inż. arch. Katarzyna Rosłon,
- Dr inż. arch. Jonna Sedyńska,
oraz przedstawiciele studentów  (wybieranych na jeden rok akademicki):
- Jadwiga Małecka (A),
- Paulina Odlanicka-Poczobutt (AW).

Wydziałowi Audytorzy SZJK:
- Dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ.
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ,
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic,
- Dr inż. arch. Justyna Swoszowska.


PEŁNOMOCNICY DZIEKANA na kadencję 2020 - 2024

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
- Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

Pełnomocnicy Dziekana ds. Wymiany Międzyuczelnianej Studentów i Realizacji Programu LLP/ERASMUS
- Dr inż. arch. Joanna Serdyńska (na kierunku Architektura)
- Dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ (na kierunku Architektura Wnętrz)

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności Kadry Naukowo-Dydaktycznej
- Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich i Warsztatów
- Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
- Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Liceami Politechniki  Śląskiej
- Dr inż. arch. Iwona Benek

Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości i Efektów Działalności Naukowej Wydziału Architektury
- Dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej
- Dr inż. arch. Dariusz Masły

Pełnomocnik Dziekana ds. IT i Obciążeń Dydaktycznych
- Dr hab. inż. arch. Michał Sitek

Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji i Platformy Zdalnej Edukacji (PZE)
- Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic

Pełnomocnik ds. Promocji i Popularyzacji Nauki
- Dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Inne stanowiska:
Koordynator Wydziałowy ds. Systemu POLON
- Dr inż. arch. Tomasz Bradecki

Koordynator Programu POWER P4S
- Dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka

Pełnomocnik ds. BHP i Ochrony Środowiska
- Dr inż. arch. Daniel Płocica

Redaktor Działu Architektura czasopisma ACEE
- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ

Redaktor Działu Architektura czasopisma ACEE
- Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ

Redaktorzy Pomocniczy Działu Architektura czasopisma ACEE
- Dr inż. arch. Joanna Biedrońska
- Dr inż. arch. Anna Gumińska

Opiekunowie Praktyk Studenckich
- Dr inż. arch. Joanna Biedrońska (na kierunku Architektura)
- Dr hab. Jacek Joostberens, prof. PŚ (na kierunku Architektura Wnętrz)

Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
- Dr inż. arch. Michał Sitek

Lokalny Administrator Systemów Informatycznych (LASI)
- mgr inż. Mirosław Rogula

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie