A A+ A++
photo
Author: System Published at: 24.01.2020

Pracownicy Uczelni w gronie laureatów Programu im. Mieczysława Bekkera

Dr hab. inż. Dawid Janas, dr hab. inż. Andrzej Katunin oraz dr hab. inż. Michał Niezabitowski zostali laureatami prestiżowego Programu im. Mieczysława Bekkera zorganizowanego po raz drugi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Spośród 457 wniosków złożonych w ramach naboru finansowanie otrzymało 126 najlepszych Wnioskodawców. Przyznane stypendia będą przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą.

Dr hab. inż. Dawid Janas (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny) pojedzie do Kyushu University (Japonia, 3 miesiące), aby zrealizować projekt pt. „Badanie pożądanych niedoskonałości struktury nanorurek węglowych dla zastosowań fotonicznych”. O działalności naukowej prof. D. Janasa oraz jego osiągnięciach będzie można więcej przeczytać w najbliższym wydaniu „Biuletynu Politechniki Śląskiej”.

Dr hab. inż. Andrzej Katunin (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny) spędzi pół roku w Portugalii na University of Lisbon, gdzie będzie dążył do „Opracowania i walidacji zaawansowanych metod przetwarzania w celu zwiększenia wykrywalności uszkodzeń w strukturach z wykorzystaniem shearografii”.

Najdłuższe, bo niemal dwuletnie stypendium przyznano dr. hab. inż. Michałowi Niezabitowskiemu (Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) – ponownemu laureatowi tego prestiżowego programu – który swój projekt dot. „Wykładników Bohla dyskretnych układów liniowych” będzie realizował w Niemczech na Technische Universität Dresden (20 miesięcy). Zeszłoroczny koncept poświęcony zagadnieniu „Numerical characteristics of discrete fractional systems” został przeprowadzony w tej samej placówce. Otrzymanie stypendium rok po roku to duży sukces – oprócz dr. M. Niezabitowskiego takie wyróżnienie uzyskał jeszcze jedynie dr inż. Demis Lukasz Pandelidis z Politechniki Wrocławskiej.

Dr hab. inż. M. Niezabitowski znalazł się również w gronie 24 laureatów, którzy na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu będą mogli wnioskować w ramach odrębnego, uzupełniającego naboru wniosków o sześciomiesięczny „komponent krajowy”.

Program im. Mieczysława Bekkera przygotowany został z myślą o naukowcach i nauczycielach akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych, którzy pragną dążyć do doskonałości naukowej w środowisku międzynarodowym. Forma realizacji zgłoszonego projektu obejmuje zarówno staże podoktorskie, jak i badania naukowe czy pozyskanie materiałów na potrzeby pracy naukowej. Okres, na który zostanie przyznane stypendium rozpatrywany jest indywidualnie (od 3 do 24 miesięcy).

Serdecznie gratulujemy!
Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie