A A+ A++
photo
Author: System Published at: 01.07.2020 Last update: 05.03.2021

Dodatkowe środki na projekty PBL – III edycja

Już po raz trzeci członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mają możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach specjalnego konkursu. Zgłoszenie może obejmować przedsięwzięcia oparte na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminie zawartym w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku.

Termin składania wniosków upływa 7 lipca.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami dwóch poprzednich edycji: w pierwszej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom, a w drugiej zdecydowano o wyróżnieniu 20 koncepcji.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu poświęconego aktywizacji społeczności studenckiej: „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. Przedsięwzięcie stanowi urzeczywistnienie zadań wynikających z udziału Uczelni w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku).
Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie