A A+ A++
photo
Author: System Published at: 08.09.2020 Last update: 01.03.2021

Trwa nabór wniosków o wsparcie w nowej tematyce badawczej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, do 30 września trwa nabór wniosków dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej tematyce badawczej, niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych.
 
Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej.

Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.

Granty przyznawane są w wysokości do 12.000 zł brutto na okres 18 miesięcy. Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie MNiSW, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, wydanie monografii oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

Wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych w terminie do 30 września. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 32 237-22-05.
Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie