A A+ A++
photo
Author: Krzysztof Tomiczek Published at: 05.06.2022 Last update: 05.06.2022

POB6. Scientific Seminar of Priority Research Sub Area 6.9., 08.06.2022r. (Wednesday), 14:00.

Dear All,

The Coordinators of the Sub-area POB6.9 "Energy storage and hydrogen energetics", Prof. Lukasz Bartel and Prof. Marcin Lutynski, invite you to the Scientific Seminar of the Priority Research Area Climate and Environment Protection, Modern Energy (POB6). The seminar will be held on Wednesday, June 8 at 14:00 (online).  The topic of the meeting will be "Using post-industrial infrastructure for energy and gas storage".

Anyone wishing to participate in the seminar, please send a message to Sebastian.Werle(a)polsl.pl

 

With regards -

Sebastian Werle, Coordinator of 6th SUoT PRA

 

Seminar agenda (in Polish):

"Wykorzystanie infrastruktury poprzemysłowej do magazynowania energii i gazów"

Priorytetowego Obszaru Badawczego 6:

„Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka”

Podobszar 9.: „Magazynowanie energii i energetyka wodorowa”

 

8.06.2022, godz. 14:00-16:00 /seminarium w trybie zdalnym/

 

14:00-14:10    Otwarcie spotkania Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ, Dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ, Koordynatorzy P0B6.9

14:10-14:25    System magazynowania energii w sprężonym powietrzu z wykorzystaniem szybu pokopalnianego, Mgr inż. Sebastian Waniczek, ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

14:25-14:40    Śląski system magazynowania energii - możliwości i ograniczenia, Dr inż. Bartosz Polnik, ITGKOMAG

14:40-14:55    Polimerowe materiały izolacyjne w podziemnym magazynowaniu wodoru. Zagadnienia przepuszczalności i dyfuzji, Mgr inż. Dawid Gajda, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska

14:55-15:10    Modele interakcji w systemie wodór - skała - solanka dla jurajskich poziomów wodonośnych Niżu Polskiego, Prof. dr hab. Krzysztof Labus. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska

15:10-15:25     Badanie eksperymentalne i numeryczne zasobnika ciepła wykorzystywanego na potrzeby adiabatycznego systemu magazynowania energii w sprężonym powietrzu, Mgr inż. Jakub Ochmann, Wydział lnżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

15:25-15:40     Wybrane możliwości zagospodarowania szybów nieczynnych kopalń do magazynowania gazów i energii, Mgr inż. Konrad Kołodziej, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska

15:40               Zamknięcie seminarium

 

We welcome all interested participants!

Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie