A A+ A++
photo
Author: Krzysztof Tomiczek Published at: 12.01.2022 Last update: 13.01.2022

POB6. Announcements. XII Paleolimnology Session (March 21-22, 2022). We are waiting for your applications.

Dear All,

The Quaternary Research Committee of the Polish Academy of Sciences, the Paleolimnology Commission of the Polish Limnological Society and the Institute of Physics - Scientific and Didactic Center of the Silesian University of Technology in Gliwice, are pleased to invite you to participate in the 12th Paleolimnology Session "Multi-indicator analyzes in palaeoreconstructions".

The session will be held on March 21-22, 2022. The organizer of the event is the Institute of Physics - Scientific and Didactic Center of the Silesian University of Technology.

The place of the meeting will be "A" Aula, located in the building of the Center of New Technologies, at Konarskiego 22B, in Gliwice.

We invite you to present the scientific works related to multidisciplinary research on Quaternary lake and peat sediments, the sedimentation and sedentation of which took place in genetically and age-differentiated biogenic accumulation reservoirs.

 

Details (in Polish):

 

Komunikat I

XII Sesja Paleolimnologiczna

Analizy wielowskaźnikowe w paleorekonstrukcjach

21.03 – 22.03.2022

Politechnika Śląska w Gliwicach

Szanowni Państwo,

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Komisja Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Sesji Paleolimnologicznej zatytułowanej "Analizy wielowskaźnikowe w paleorekonstrukcjach".

Sesja odbędzie się w dniach 21–22.03.2022r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej. Miejscem spotkania będzie aula A, zlokalizowana w budynku Centrum Nowych Technologii, mieszczącym się przy ulicy Konarskiego 22B, w Gliwicach.

Zapraszamy do prezentacji prac naukowych związanych z multidyscyplinarnymi badaniami czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych, których sedymentacja i sedentacja zachodziły w zróżnicowanych genetycznie i wiekowo zbiornikach akumulacji biogenicznej.

Proponujemy, by obrady i dyskusja koncentrowały się wokół zagadnień w zakresie:

- rekonstrukcji i odtwarzania warunków rozwoju ekosystemów jeziorno-torfowiskowych,

- analizy zmian środowiskowych, klimatycznych i antropogenicznych, w tym industrialnych, zapisanych w środowiskach sedymentacyjnych,

- powiązania wyników datowania osadów z innymi analizami, a zwłaszcza geochemicznymi, geofizycznymi i izotopowymi,

- zastosowania w badaniach różnorodnej metodyki: fito i zoologicznej, geo- i biochemicznej, geologicznej i fizycznej,

- przeglądu i stanu badań osadów jeziornych i torfowisk z całego świata.

Liczymy na to, że udział w zaplanowanym wydarzeniu naukowym będzie szansą na wymianę wiedzy i doświadczeń, prezentację stosowanych metod badawczych i uzyskiwanych rezultatów, a także tak ważny obecnie bezpośredni kontakt z innymi badaczami i naukowcami.

Wystąpienia w trakcie Sesji będą miały postać referatów, komunikatów oraz plakatów, dla których przewidywany limit czasowy wynosił będzie odpowiednio: 20 minut, 10 minut oraz 1 minuta.

Szczegółowy plan Sesji oraz tytuły poszczególnych prezentacji zostaną przedstawione w osobnym komunikacie.

W pierwszym dniu Sesji odbędzie się rejestracja uczestników, a następnie prezentacja referatów, komunikatów oraz posterów. Ponadto w programie znajdą się również warsztaty związane z tematyką badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej.

Będą to:

- "Warsztaty metodyki datowania radiowęglowego"

- "Dendrochronologia jako metoda paleorekonstrukcji środowiskowych"

- "Praktyczne aspekty datowania luminescencyjnego"

W drugim dniu Sesji kontynuowane będą wystąpienia w formie referatów i komunikatów, później zaś nastąpi podsumowanie i zakończenie Sesji.

Zależy nam, by w Sesji wzięli udział zarówno uznani naukowcy, jak i młodzi badacze (magistranci, doktoranci) z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Udział w Sesji jest bezpłatny, a uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdów i noclegów (możliwe miejsca zakwaterowania zostaną zaproponowane w kolejnym komunikacie). Pozostałe wydatki związane z organizacją wydarzenia (materiały konferencyjne, warsztaty, sale, wyżywienie) pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy.

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o XII Sesji Paleolimnologicznej wśród zainteresowanych osób.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6. lutego 2022r. poprzez formularz dostępny online:

https://forms.office.com/r/R7EBCUBbP2

 

Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów -

Jarosław Sikorski

Marzena Kłusek

Organizatorzy: Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Limnologiczne.

Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie