A A+ A++
photo
Author: System Published at: 09.02.2021 Last update: 07.03.2021

Skumulowana inwestycja w rozwój umiędzynarodowienia – nowy program projakościowy w ramach IDUB obejmujący 20 rodzajów aktywności

W celu zwiększenia aktywności wspólnoty Uczelni w zakresie znacznego podniesienia poziomu umiędzynarodowienia uruchomiono w ramach udziału Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza nowy program projakościowy.
 
Program kierowany jest do jednostek podstawowych i ich jednostek wewnętrznych oraz do jednostek ogólnouczelnianych, pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Obejmuje on aż 20 rodzajów aktywności związanych z umiędzynarodowieniem. W ramach ww. programu możliwe jest przyznanie dofinansowania w formie zwiększenia subwencji, dodatku do wynagrodzenia lub wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Zachęcamy do udziału w programie.
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-08 14:10 autor: Aleksandra Weber
Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie