A A+ A++
photo
Author: System Published at: 22.02.2021 Last update: 05.03.2021

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych naukowców Politechniki Śląskiej

Czworo naukowców Politechniki Śląskiej otrzymało nagrodę Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej. Wyróżnienie jest przyznawane za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Dzień Nauki Polskiej, który jest obchodzony w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, stał się niezwykła okazją do nagrodzenia osiągnięć polskich nauczycieli akademickich oraz naukowców. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki są przyznawane w 5 kategoriach:  za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymała dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. W tej kategorii wyróżnienia zostały przyznane za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

Minister Edukacji i Nauki przyznał także wyróżnienia za całokształt dorobku naukowego. Indywidualną nagrodę uzyskał prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak. Laureaci tego wyróżnienia to wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, prowadzące wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. To także osoby pełniące wiele ważnych funkcji odpowiadających działalności naukowej.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej nagrodę uzyskał dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ. Laureaci w tej kategorii otrzymują wyróżnienia między innymi za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, prowadzenie prac rozwojowych, kierowanie zespołami badawczymi.

Osoby nagrodzone w zakresie działalności wdrożeniowej praktycznie wykorzystywały wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, komercjalizowały wyniki działalności naukowej oraz know-how, wdrażali oryginalne osiągnięcia projektowe czy też technologiczne. Laureatem w tym obszarze został prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec.

Osiągnięcia naukowców Politechniki Śląskiej, a także prowadzenie innowacyjnych prac odpowiadających na współczesne potrzeby gospodarki i biznesu przyczyniają się do wzmocnienia potencjału Uczelni, a także jej pozycji wśród jednostek naukowych w kraju i za granicą. Politechnika Śląska czerpie także inspiracje z naukowej tradycji, od ponad 75 lat podejmując wyzwania badawcze i stawiając na wysoką jakość kształcenia.

Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie