A A+ A++
photo
Author: System Published at: 20.10.2020

Zmarł dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że

19 października 2020 roku zmarł

dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. PŚ.

Był wieloletnim pracownikiem i prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii, (obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej) i kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej, cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą młodzieży.

 

Profesor Marek Pozzi urodził się 20.05.1952r. w Chrzanowie. W roku 1976 ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Z Politechniką Śląską był związany od 1977 r. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1997 tytuł doktora habilitowanego. W latach 2003-2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, a w latach 2013-2017 był Dyrektorem tego Instytutu. Od 2017 do 2019 roku był kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej. W latach 2008-2012 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geologii ds. organizacji i współpracy z zagranicą, a następnie (2016-2019) był Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju. Z Jego inicjatywy powstały specjalności studiowania: Kształtowanie środowiska na terenach górniczych, Gospodarka wodna oraz Geologia inżynierska i geotechnika.

 

Działalność naukowa prof. Marka Pozzi’ego obejmowała głównie zagadnienia z zakresu geologii górniczej i środowiskowej oraz petrologii. Był autorem lub współautorem pięciu książek i monografii, ponad 90 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych oraz ponad 110  prac naukowo – badawczych i ekspertyz. Wypromował czterech doktorów. Posiadał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”.

 

Za swą działalność otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był członkiem kilku organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice oraz International Mine Water Association.

 

Profesor Marek Pozzi był również człowiekiem licznych pasji, między innymi kajakarstwa, dalekich podróży i górskich wędrówek. Potrafił też o nich ze swadą opowiadać. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.

 

Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23.10.2020 r., o godz. 15.00 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

Share:fbtwitter
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
photo

Students of the SUT awarded scholarships by the Minister of Education and Science

System
2021-02-23 14:03:16
2021-03-07 01:15:20
23.02.2021
1 from 911

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie