A A+ A++

Social and ethical aspects of Artificial Intelligence

Priority Research Area: Artificial Intelligence and Data Processing (POB2)

Podobszar Aspekty społeczne i etyczne sztucznej inteligencji  

Badania społeczne przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych technologii informatycznych nabierają nowego wymiaru. Informatyzacja ma ogromny wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na metody badawcze opisujące to społeczeństwo. Social Science Computing (SSC) i Computational Social Science (CSS) to dwa komplementarne podejścia badawcze związane z jednej strony z wykorzystaniem podejścia obliczeniowego do badania zjawisk społecznych, z drugiej tworzeniem metodologii obliczeniowych wspomagających wyjaśnianie złożonych zjawisk społecznych. Dane o procesach społecznych analizowane są różnymi metodami informatycznymi – sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza semantyczna. Zaawansowane technologie informatyczne oparte na algorytmach sztucznej inteligencji pozwalają na multidyscyplinarne i zintegrowane podejście do zjawisk społecznych, wykorzystując m.in. analizę sieci społecznościowych pod kątem treści, częstotliwości aktywności czy geografii. Analiza treści mediów społecznościowych pozwala także na zbadanie kondycji etycznej współczesnych społeczeństw. Rozwiązania kognitywne oparte na algorytmach sztucznej inteligencji wykorzystywane są do badania złożonych zjawisk dotyczących ludzi, organizacji i całych społeczeństw, umożliwiając tworzenie multidyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy społecznej.  

 

Obszary tematyczne 

 Do najważniejszych obszarów tematycznych eksplorowanych w ramach podobszaru „Aspekty społeczne i etyczne sztucznej inteligencji” (ASESI) należą: 

 • Badania organizacji i procesów społecznych w niej zachodzących w perspektywie systemów złożonych oraz badanie dynamiki opinii społecznej z wykorzystaniem takich metod, jak symulacja i modelowanie agentowe, a w szczególności automaty komórkowe. 
 • Zastosowanie technologie kognitywnych i sztucznej inteligencji w branży nowoczesnych usług dla biznesu i w przemyśle 4.0. 
 • Aspekty etyczne wykorzystania CT i AI – zagrożenia i szanse. 
 • Uwarunkowania transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw/społeczeństwa 4.0; budowa ekosystemu przedsiębiorczości cyfrowej - sposoby eksploatacji wiedzy. 
 • Systemy informatyczne wspomagające procesy zarządzania w jednostkach administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami. 
 • Badania nad wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesów przemysłowych i społecznych. 
 • Poznawcze (epistemologiczne) i społeczne konsekwencje procesów datafikacji i algorytmizacji. 
 • Wykorzystanie instrumentów cyfrowych w budowie i aplikacji innowacyjnych modeli biznesu w tym modeli biznesu Gospodarki 4.0 
 • Wykorzystanie algorytmów uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego w zagadnieniach biznesowych, przede wszystkim w procesach biznesowych (narzędzie: język R).  
 • Symulacje zjawisk społecznych, w szczególności symulacje agentowe (narzędzie: głównie NetLogo). 
 • Instrumenty kognitywne wspierające procesy komunikacji w przedsiębiorstwach globalnych. 
 • Analiza i synteza języków naturalnych, język naturalny a pozyskiwanie i przetwarzanie danych za pomocą sztucznej inteligencji. 
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji do wykrywania anomalii oraz wspomagania decyzji menadżerskich.   
 • Analiza danych w zarządzaniu projektami. E hybrydowe zarządzanie projektami. Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie. Wirtualne zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. 
 • Badania nad wykonaniem sztucznej inteligencji  w podejmowaniu decyzji. 
 • Pozyskiwanie i eksploracja danych biznesowych za pomocą text mining. Społeczna użyteczność open data. 
 • Badanie cyfrowych śladów działalności człowieka w sieci. 
 • Wykrywanie i rozpoznawanie emocji przez roboty społeczne za pomocą konwolucyjnych i rekurencyjnych sieci neuronowych. Analiza głosu oraz przetwazanie języka naturalnego w interakcji człowiek-robot. 

 

Research topics

Zagadnienie 1

Zagadnienie 2

Zagadnienie 3

The coordinator: dr hab. inż. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl.

Contact our scientists for more information!

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie