A A+ A++

Subarea: Cybersecurity

Priority Research Area: Artificial Intelligence and Data Processing

 

Podobszar Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to szeroki oraz interdyscyplinarny obszar badawczy, który obejmuje wiele szczegółowych podobszarów, w tym: kontrolę dostępu, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo procesów wytwarzania oprogramowania, kryptografię (oraz steganografię), architekturę i projektowanie zabezpieczeń, bezpieczeństwo operacji, planowanie ciągłości działania i odtwarzania po awarii, a takż obszar związany z prawem i innymi nietechnicznymi obszarami. 

 

Koordynator podobszaru: dr inż. Adrian Kapczyński

Zapraszamy do kontaktu z naszymi naukowcami!

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie