Author: Jadwiga Witek     Published At: 07.05.2021

Powołano Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia 

Misją nowo powstałego Centrum jest kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkim wyzwaniem współczesności jest możliwość wczesnego wykrywania chorób, a następnie ich skutecznego leczenia. Nie jest to możliwe bez działalności podmiotów badawczych, pełniących rolę liderów kompetencji. W celu realizacji zadań z zakresu nowoczesnych technologii dla zdrowia zdecydowano o utworzeniu na Politechnice Śląskiej samodzielnej jednostki prowadzącej interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną z tego obszaru.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej zostało utworzone 1 maja 2021 roku, a siedzibą nowej jednostki organizacyjnej zostało Zabrze.

Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych i innych form kształcenia. Ponadto jednostka zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, organizuje konferencje i seminaria, a także współpracuje z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w celu realizacji wspólnych projektów badawczych.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia zostało powołane zarządzeniem nr 67/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie