News

photo
Author: System Published at: 28.01.2021

Politechnika Śląska w programie „Ambasadorowie Kariery UE”

Politechnika Śląska przystąpiła do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) „Ambasadorowie Kariery UE”. Studenci Uczelni będą mogli zgłosić swoją kandydaturę na reprezentantów, którzy podejmą się informowania oraz promocji zatrudnienia w instytucjach europejskich.
 
Program od ponad 10 lat cieszy się wśród studentów bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim pozwala na zdobycie doświadczenia przydatnego w dalszym życiu zawodowym. Motywacja i łatwość nawiązywania kontaktów to cechy, którymi powinien wykazać się kandydat. Ambasadorzy będą w danym roku akademickim promować karierę w instytucjach UE w swoich szkołach wyższych. Do ich zadań należeć będzie m.in.: udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, a także współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.
 
Koordynatorem programu jest Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a z ramienia Uczelni – Biuro Karier Studenckich.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.
 
Share:fbtwitter
photo

Springer National Scientific Publishing Program

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
1 from 912

Show more

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie