News

photo
Author: System Published at: 29.01.2021

Zasady realizacji zajęć na Uczelni do końca kwietnia bez zmian

Na mocy Zarządzenia nr 16/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia został wydłużony termin realizacji kształcenia na Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.
 
Zajęcia powinny odbywać się w sposób synchroniczny według ustalonego planu zajęć oraz podziału na grupy przy użyciu Microsoft Teams oraz Zoom. W przypadku nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym.

W trybie kontaktowym mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne, a także badania w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL i w ramach działalności SKN na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Pierwsza publikacja: 28 stycznia 2021 13:41 autor: Dominika Gnacek
Share:fbtwitter
photo

Springer National Scientific Publishing Program

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
1 from 912

Show more

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie