News

photo
Author: System Published at: 08.02.2021

Skumulowana inwestycja w rozwój umiędzynarodowienia – nowy program projakościowy w ramach IDUB obejmujący 20 rodzajów aktywności

W celu zwiększenia aktywności wspólnoty Uczelni w zakresie znacznego podniesienia poziomu umiędzynarodowienia uruchomiono w ramach udziału Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza nowy program projakościowy.
 
Program kierowany jest do jednostek podstawowych i ich jednostek wewnętrznych oraz do jednostek ogólnouczelnianych, pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Obejmuje on aż 20 rodzajów aktywności związanych z umiędzynarodowieniem. W ramach ww. programu możliwe jest przyznanie dofinansowania w formie zwiększenia subwencji, dodatku do wynagrodzenia lub wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Zachęcamy do udziału w programie.
 
Share:fbtwitter
photo

Politechnika Juniora i Seniora online

System
2021-02-12 13:46:54
12.02.2021
photo

Szczepienia dla nauczycieli akademickich

System
2021-02-12 11:11:39
12.02.2021
photo

test1en

skrot1en

Marcin Pocztowski
2021-02-11 12:51:15
2021-02-11 13:06:39
11.02.2021
photo

International Day of Women and Girls in Science

System
2021-02-11 09:12:44
2021-03-07 00:28:10
11.02.2021
2 from 912

Show more

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie