News

photo
Author: System Published at: 24.02.2021

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

Uczestnicy tegorocznej konferencji przez dwa dni – 24 i 25 lutego – będą poruszali zagadnienia poświęcone współpracy nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady. Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Forum Akademicko-Gospodarcze to wydarzenie, które jest miejscem powołanym w celu budowania wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczenia pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Podejmowane podczas wydarzenia tematy obejmują kwestie związane z potrzebami współczesnej gospodarki i ukierunkowaną na nią badaniami uczelni. 

Otwarcia tegorocznej konferencji dokonają Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Podczas dwóch dni wydarzenia odbędzie się sesja otwierająca, a także trzy panele dyskusyjne. Moderatorem panelu poświęconego zmianom w relacjach uczelni z otoczeniem będzie JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Tematem sesji będą również działania przedsiębiorstw i uczelni w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0 oraz możliwości i bariery finansowania współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, którego członkami są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Dialog pomiędzy uczestnikami oprócz tematów gospodarczych i naukowych dotyczy także zagadnień związanych z przyszłością kraju.

Trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-22 )9:09 autor: Aleksandra Weber
Share:fbtwitter

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie