A A+ A++
photo
Author: System Published at: 19.10.2020

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów stacjnarnych I i II stopnia

 

Szanowni Studenci,

 

zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

 

1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.

2. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

 

W celu wypełnienia obowiązku przez nowoprzyjętych studentów, w  załączeniu znajduje się przygotowana przez Inspektorat BHP prezentacja instruktażowa dla studentów - w prezentacji zostały zawarte podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji oraz klucze dostępu z podziałem poszczególne kierunki.

 

Ogłoszenie

Prezentacja instruktażowa

Kody dla kierunków

 

Share:fbtwitter
photo

Robert Lewandowski visits our Faculty

Robert Lewandowski visited our Faculty, the only Faculty of Biomedical Engineering in Poland.

Szymon Sieciński
2022-06-13 18:35:11
2022-06-13 19:09:15
13.06.2022
photo

Hours Free From Classes on 19 May 2022

The Dean of the Faculty of the Biomedical Engineering announces
hours free from classes on 19 May 2022 from 12:00 am to 6:00 pm

Szymon Sieciński
2022-05-17 22:00:04
2022-05-17 22:09:56
17.05.2022
photo

Easter Wishes 2022

Szymon Sieciński
2022-04-11 10:12:21
2022-04-11 10:21:14
11.04.2022
photo

Open Day of the Faculty of Biomedical Engineering

This Friday (8 April 2022) we organize the Open Day of the Faculty of Biomedical Engineering!

Szymon Sieciński
2022-04-05 15:02:22
2022-04-08 20:16:33
05.04.2022
1 from 109

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie