A A+ A++

Candidate

Admission Office

It is a place where you can read about our services and you can apply through Dream Apply page.
Visit Admission Office subpages and apply with Dream Apply if you come from outside Poland or if you have Pole's Card (Karta Polaka).
To miejsce, w którym możesz zapoznać się z naszymi usługami i aplikować przez Dream Apply.
Odwiedź podstrony Admission Office i aplikuj przez Dream Apply, jeśli pochodzisz spoza Polski lub posiadasz Kartę Polaka.
About us and contact
Animated movie about recrutation

Serwis rekrutacyjny

Tu znaleźć możesz wszystkie informacje na temat oferowanych przez nas kierunków studiów I i II stopnia. Skorzystaj z wyszukiwarek kierunków lub wykonaj test, by pomóc nam określić, jaki kierunek studiów będzie Ci odpowiadał najbardziej.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego, jeśli jesteś Polakiem lub posiadasz polskie obywatelstwo.
Here you can find all information about the programs of 1st and 2nd degree studies we offer. Use the search engine or take a test to help us determine which field of study will suit you best.
Go to the recruitment website if you are Polish or you have Polish citizenship.
Serwis rekrutacyjny
Wyszukiwarka studiów I stopnia
Wyszukiwarka kierunków II stopnia
Test wyboru studiów

Eureca-PRO logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie