A A+ A++
photo
Author: System Published at: 29.01.2021

Nowy regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej

W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz technicznego Politechniki Śląskiej oraz zapewnienia ochrony interesów twórców dóbr intelektualnych oraz interesów Uczelni uchwalono nowy regulamin zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 
Regulamin zarządzania własnością intelektualną jest skierowany do pracowników Politechniki Śląskiej realizujących pracę o charakterze intelektualnym, a także do studentów, doktorantów, stypendystów oraz innych osób uczestniczących w działalności naukowej.
 
Administrowanie całością procesu ochrony własności intelektualnej w Uczelni jest zadaniem Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
 
Istotną kwestią jest także upublicznienie informacji, które zgodnie z regulaminem odbywa się zawsze najpierw za pośrednictwem strony internetowej Politechniki Śląskiej w sekcji „Aktualności”, a w następnej kolejności w pozostałych mediach Uczelni. Bardzo prosimy o kontakt ws. publikacji informacji na www.polsl.pl pod numerem telefonu 32 237 1181 i 1180 oraz na adres e-mail: rr8-brpr@polsl.pl
 
Nowy dokument określa m.in. prawa i obowiązki w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, pokrewnych i własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, procedury komercjalizacji, zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
 
 

 
Pierwsza publikacja: 28 stycznia 2021 11:17 autor: Aleksandra Weber
Share:fbtwitter
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
photo

Students of the SUT awarded scholarships by the Minister of Education and Science

System
2021-02-23 14:03:16
2021-03-07 01:15:20
23.02.2021
1 from 911

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie