A A+ A++

Pracownicy katedry

No data available
Employee
Position / Function / Org unit
domain and discipline
keywords
 • Specjalista Inż-Tech. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Asystent (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Dyrektor Jedn.Ogólnouczelnianej (Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej)
 • Koordynator ds. Obszaru Badawczego (Pełnomocnik Rektora ds. Priorytetowego Obszaru Badawczego Materiały Przyszłości)
 • Specjalista Inż-Tech. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Specjalista Admin. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Prodziekan (Wydział Chemiczny)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Samodz.Referent Techniczny (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Specjalista Admin. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Asystent (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Asystent (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Kierownik Katedry (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Kierownik Stud.Doktor. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Samodz.Referent Techniczny (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • St.Specjalista Ekonom. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Asystent (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Profesor uczelni (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • St.Specjalista Nauk-Tech. (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)
 • Adiunkt (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów)

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie