A A+ A++

Lecture series in 2019

In the winter semester of 2019, a series of lectures were held at the Faculty of Chemistry of the Silesian University of Technology. Researchers presented their scientific achievements.

From the Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers, the following lectures were held: 

  • dr inż. Gabriela Dudek "Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie hybrydowych membran polimerowych w przenikaniu gazów (azot/tlen) i par (etanol/woda) oraz w procesie perwaporacyjnego odwadniania etanolu"
  • dr inż. Agnieszka Stolarczyk "Nowa klasa kopolimerów zwierających jednostki 3 heksylotiofenowe oraz polimery skoniugowane jako innowacyjne materiały dla elektroniki organicznej"
  • dr inż. Wojciech Domagała "Identyfikacja wpływu czynników struktury chemicznej na przebieg i następstwa procesu p- i n- domieszkowania typu redoks układów π-skoniugowanych"
  • dr inż. Aleksandra Rybak „Nieorganiczno-organiczne membrany hybrydowe oparte o nieorganiczne wypełniacze o własnościach magnetycznych i różnorodne matryce polimerowe oraz ich zastosowanie w rozdzielaniu głównych składników powietrza”

 

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie