A A+ A++

POB5.T8 Reverse engineering,

rapid prototyping, 3D printing

Technologie przyrostowe znane od lat 80 ubiegłego wieku są szeroko stosowane na Politechnice Śląskiej. Prace związane z szeroko rozumianym drukiem 3D i skanowaniem 3D prowadzone są w kilku aspektach:

- budowy i eksploatacji drukarek 3D

- doboru i badań materiałów do druku 3D

- aplikacyjności technologii przyrostowych

- doradztwa w zakresie stosowania druku 3D.

W pracach prowadzonych na Politechnice Śląskiej wykorzystuje się różne techniki druku 3D. W roku 2012 pracownicy Wydziału mechanicznego Technologicznego wsparli proces tworzenia drukarek w technologii FDM dla firmy 3DGence. Aplikacyjność nowych metod druku przyniosła nagrodę w postaci Soczewki Focusa 2017 za innowacyjny rower z napędem hybrydowym wydrukowany na drukarkach 3D. Obecne prace prowadzone są w zakresie badań nowatorskich materiałów dla branży drukarskiej, które pozwalałyby np. imitować materiały metalowe. Firmy współpracujące z Politechniką Śląską wykorzystują pracowanie z drukarkami 3D do szkoleń pracowników oraz wytwarzania prototypów elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Dzięki doświadczeniu pracowników firmy mogą skorzystać z doradztwa i optymalizacji procesu druku 3D.  Doradztwo dla firm często polega na pomocy w wyborze odpowiednich technik druku 3D, które powinny by c dostosowane do potrzeb firmy i uwzględniać aspekty ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Coordinator:

dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ
damian.gasiorek@polsl.pl  

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie