A A+ A++
pob5

POB5.T7 Applications of virtual and augmented reality,

applications of vision systems

POB5.T7 Applications of virtual and augmented reality,

applications of vision systems

Podobszar Wirtualna Rzeczywistość jest związany z zagadnieniami wirtualnej i poszerzonej przeczystości w aplikacjach przemysłowych.

W ramach tego podobszaru można wyróżnić działania związane z systemami szkolenia oraz usprawnieniem metod prezentacji danych.

Zagadnienia związek ze szkoleniami dotyczą wprowadzania technologii wirtualnej rzeczywistości w procesy szkoleniowe. Przykładem mogą być symulatory projektowane dla służb mundurowych, których celem jest odwzorowanie rzeczywistych sytuacji, a przez to zapoznanie szkolących się funkcjonariuszy z sytuacjami, jakie mogą napotkać w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Drugim elementem związanym ze szkoleniami jest realizacja szkoleń stanowiskowych pracowników linii montażowych. Szkolenia realizowane w tradycyjny sposób mogą zakłócać pracę linii montażowych oraz zagrażać bezpieczeństwu pracy. Wprowadzenie systemów szkoleniowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość może w usprawnić i zautomatyzować proces szkolenia nowych pracowników.

Drugim aspektem wykorzystania wirtualnej rzeczywistości jest prezentacja zestawów danych w sposób umożliwiający przekazanie większej ilości informacji. W takim przypadku mamy do czynienia z technikami poszerzonej rzeczywistości. Badania prowadzone w tym kierunku służą do opracowania technologii prezentacji danych oraz ich prezentacji w sposób umożliwiający optymalne przekazanie użytkownikowi.  

Coordinator:

dr inż. Krzysztof Daniec
krzysztof.daniec@polsl.pl  

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie