A A+ A++
photo
Author: System Published at: 23.02.2021 Last update: 07.03.2021

Studenci Politechniki Śląskiej laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę studentów, wśród których znalazło się czworo przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Laureaci otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2020/2021.

Tegorocznymi laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki są: Anna Krzak (studentka kierunku technologia chemiczna), Jakub Siłka (student kierunku informatyka), Patrycja Wąsik  (studentka kierunku technologia i inżynieria chemiczna) oraz Michał Wieczorek (student kierunku informatyka).

Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przesyłali rektorzy uczelni do października 2020 roku. Zostało zgłoszonych 890 studentów. Rozpatrzenia wniosków dokonał zespół, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Wnioski zostały ocenione metodą punktową.

Wśród kryteriów przyznania wyróżnienia znalazły się m.in. autorstwo lub współautorstwo w monografii naukowej, czasopiśmie naukowym,  znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji, uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie