A A+ A++
photo
Author: System Published at: 29.01.2021

Obowiązkowe szkolenia w projekcie „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 190/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie szkoleń dla pracowników Uczelni w ramach projektu pn. „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse” zostaną zorganizowane zajęcia podnoszące świadomość w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Wiedzy Projektowania Uniwersalnego, Biuro Karier Studenckich oraz Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają pracowników Politechniki Śląskiej na obowiązkowe szkolenia. Ich tematyka obejmie zakres projektowania uniwersalnego (projektowanie produktów i otoczenia, w taki sposób, by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi), edukacji włączającej (zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się) oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej:
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego;
• Szkolenia z zakresu edukacji włączającej;
• Szkolenie dla lektorów języków obcych – metodyka nauczania.

Szkolenia dla kadry kierowniczej
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenie z bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.

Szkolenia dla kadry administracyjnej
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenie z bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;
• Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego (dla działu technicznego i administratorów budynków);
• Szkolenie z doradztwa zawodowego (dla pracowników Biura Karier Studenckich i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami).
 
Celem projektu „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse” jest wzrost dostosowania Politechniki Śląskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej, informacyjnej i procedur kształcenia Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich POWR.03.05.00-00-A084/19.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2021 roku. Szczegółowe informacje związane z ich realizacją znajdują się na stronie projektu.
Share:fbtwitter
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
photo

Students of the SUT awarded scholarships by the Minister of Education and Science

System
2021-02-23 14:03:16
2021-03-07 01:15:20
23.02.2021
1 from 911

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie