INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia  przyznawanych studentom, proszę Studentów  o składanie wniosków. Informacja  na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019, dostępna jest na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
Zgodnie z art.181 ust.2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne  związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia sportowe.
Do tej informacji dołączam:
- Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i oświadczenie studenta;
- Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków.
Proszę o składanie wniosków  w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018 roku.

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab.inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska

 

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium na rok 2018/2018

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego