photo
od 01-03-2021
od 00:00
do 01-04-2021
do 00:00
internet
Autor: Jacek Staszkiewicz Publikacja: 24.02.2021 Aktualizacja: 16.03.2021

Ankietyzacja za RA2020/2021, semestr zimowy

Zapraszam wszystkich studentów Wydziału Budownictwa (kierunek Budownictwo) do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021.
Ankietyzacja dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich i wszystkich rodzajów zajęć.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 08 lutego 2019 r. nr 15/2019 w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości oraz jawności wyników statystycznych.

Termin przeprowadzenia ankiety:

01 marca - 01 kwietnia 2021 r.

Tryb ankietowania: ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ANKIETA (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa).

Uprawnieni do wypełnienia ankiet – wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia.

Wyniki ankietyzacji zostaną uwzględnione w „Arkuszu oceny okresowej nauczyciela akademickiego”.

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
(bozena.orlik-kozdon@polsl.pl).

Udostępnij:fbtwitter
1 z 1

Brak wpisów

1 z 1

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie