A A+ A++

Katedra prowadzi działalność naukową oraz badawczo-rozwojową i wdrożeniową

w zakresie szeroko pojętego transportu kolejowego, a w szczególności: 

  • projektowania, wytwarzania, eksploatacji, diagnostyki i remontów pojazdów szynowych,
  • automatyki i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym,
  • zintegrowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem  pracy, w tym systemami dedykowanymi do branży kolejowej (np. IRIS),
  • technologii do budowy pojazdów szynowych i linii kolejowych,
  • badania materiałów,
  • zastosowania systemów diagnostyki nieniszczącej materiałów, infrastruktury i pojazdów kolejowych,
  • opracowania nowych  materiałów dla kolei,
  • projektowaniem, diagnostyką i remontami infrastruktury transportu kolejowego (linie kolejowe, obiekty inżynieryjne),
  • trakcji elektrycznej.

Nasze szerokie spektrum działalność badawczej wynika z interdyscyplinarnego charakteru Katedry. Naszymi pracownikami są Automatycy, Materiałoznawcy, Mechanicy, Inżynierowie Ruchu, itp. To co nas łączy, to wspólna pasja do kolei.

Działalność naszą  prowadzimy jest wspólnie z innymi Wydziałami Politechniki Śląskiej (m.in. Budownictwa, Elektrycznym) i innymi Uczelniami (m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu) i Instytutami (m.in. Instytutem Kolejnictwa, Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG).
Katedra współpracuje z wieloma podmiotami związanymi z branżą kolejową, m.in. z: PKP S.A., PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe,  PKP LHS, Koleje Śląskie, Jastrzębska Spółka Kolejowa, DB CARGO, Lotos Kolej, Bombardier Transportation, Zakłady Automatyki KOMBUD, Alstom Konstal, Newag, Chemet, Knorr-Bremse, MORIS, Pixel, ENTE
Katedra współpracuje również z: Urzędem Transportu Kolejowego, Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Południowym Klastrem Kolejowym, oraz szkołami ponadgimnazjalnymi - technikami kształcącymi w zawodach kolejowych.  

Nasze obszary zainteresowań:

Projektowanie, budowa, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych

Materiały i technologie wytwarzania w transporcie kolejowym

Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania w transporcie kolejowym (CAD/CAM)

Sterowanie ruchem kolejowym

Niezawodność i zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Analizy wytrzymałościowe MES w transporcie szynowym

Diagnostyka i utrzymanie nawierzchni dróg szynowych

Prowadzenie ruchu kolejowego i sygnalizacja

Organizacja i technologia przewozów kolejowych

Trakcja elektryczna

Systemy informatyczne w transporcie kolejowym

Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym

Ergonomia i BHP w transporcie kolejowym

Ochrona środowiska i paliwa alternatywne w transporcie kolejowym

Nowe rozwiązania w transporcie szynowym (certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie