A A+ A++
Katedra Transportu Kolejowego

Katedra Transportu Kolejowego RT2

Katedra Transportu Kolejowego (RT2) na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej została powołana uchwałą Rady Wydziału Transportu z dnia 27 X 2016 r. po wcześniejszym (24X 2016 r.) połączeniu przez Senat Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu i Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego. W skład Katedry wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z byłej Katedry Transportu Szynowego (działającej w ramach Wydziału Transportu do 10 VII 2014 r.) oraz Centrum Naukowo- Dydaktycznego Transportu Kolejowego utworzonego 1VI 2014 r. Kształcenie na kierunkach związanych z transportem szynowym prowadzone jest na Wydziale od samego początku jego istnienia.

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą, w ramach której szczególnie intensywnie współpracuje z przemysłem.

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną na: 
• kierunku Transport  o profilu ogólnoakademickim w specjalnościach: Eksploatacja pojazdów szynowych (studia I i II stopnia), Infrastruktura i ruch kolejowy (studia I stopnia), Sterowanie Ruchem Kolejowym (studia II stopnia niestacjonarne); 
• kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym  - studia I stopnia w specjalnościach: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego.
• dwusemestralnych studiach podyplomowych „Zasady Prowadzenia Ruchu Kolejowego i Sterowanie Ruchem Kolejowym”;

Absolwenci są przygotowywani do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach:  projektujących i produkujących pojazdy szynowe, produkujących urządzenia sterowania ruchem kolejowym, produkujących systemy informacji pasażerskiej, zakładach obsługowo-naprawczych, firmach przewozowych, jednostkach związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, a także w firmach zajmujących się projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, oraz u zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych.

Katedra prowadzi działalność naukową oraz badawczo-rozwojową i wdrożeniową, a także szkoleniową w zakresie szeroko pojętego transportu kolejowego, a w szczególności: 
• projektowania, wytwarzania, eksploatacji, diagnostyki i remontów pojazdów szynowych,
• automatyki i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
• systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym,
• zintegrowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem  pracy, w tym systemami dedykowanymi do branży kolejowej (np. IRIS),
• nowych materiałów i technologii do budowy pojazdów szynowych i linii kolejowych,
• projektowaniem, diagnostyką i remontami infrastruktury transportu kolejowego (linie kolejowe, obiekty inżynieryjne),
• trakcją elektryczną.

Działalność ta prowadzona jest wspólnie z innymi Wydziałami Politechniki Śląskiej (m.in. Budownictwa, Elektrycznym) i innymi Uczelniami (m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu) i Instytutami (m.in. Instytutem Kolejnictwa, Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG).
Katedra współpracuje z wieloma podmiotami związanymi z branżą kolejową, m.in. z: PKP S.A., PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe,  PKP LHS, Koleje Śląskie, Jastrzębska Spółka Kolejowa, DB CARGO, Lotos Kolej, Bombardier Transportation, Zakłady Automatyki KOMBUD, Alstom Konstal, Newag, Chemet, Knorr-Bremse, MORIS, Pixel, ENTE
Katedra współpracuje również z: Urzędem Transportu Kolejowego, Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Południowym Klastrem Kolejowym, oraz szkołami ponadgimnazjalnymi - technikami kształcącymi w zawodach kolejowych.  

Transport kolejowy (studia o profilu praktycznym)

– plan zajęć dla sem. 1. studiów stacjonarnych I stopnia: gr. 1gr. 2

– plan zajęć dla sem. 1. studiów niestacjonarnych I stopnia: plan

Programy i efekty kształcenia są przedstawione na osobnej stronie

Organizacja roku akademickiego jest dostępna na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

Aktualności

photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Badamy

icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kształcimy

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Kurs X

Kurs Y

Edukacja dla uczniów i dzieci

Platforma zdlanej edukacji

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie