A A+ A++

Zakończenie grantu SmaLog

W październiku 2021 r. na konferencji w Charkowie podsumowano trwający 4 lata grant SmaLog (SMArt transport and LOGistics for cities). Uczestniczyły w nim uczelnie z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Niemiec i Polski. Opracowano programy nauczania dla uczelni ukraińskich i gruzińskich, odbywała się wymiana akademicka. W konferencji finałowej uczestniczyli również przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych szkoleniem studentów ze specjalizacji związanych z transportem, logistyką i zarządzaniem miastem oraz oficjalni przedstawiciele programu ERASMUS. Z naszego wydziału w ramach SmaLog prof. Aleksander Sładkowski pracował ze studentami i doktorantami w Żytomierzu, dr hab. inż. Elżbieta Macioszek we Lwowie, a dr inż. Maria Cieśla w Charkowie.

Więcej na stronie http://sladkowski.com/aktualno%C5%9Bci/Pomy%C5%9Blne-zako%C5%84czenie-grantu-SmaLog

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie