A A+ A++

Treść Zarządzenia  i Regulaminu dostępna jest pod adresem:

M.2021.413.Z.89.pdf (polsl.pl)

Regulamin określa:

  • ogólne zasady przestrzegania informacji
  • zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT przeznaczonego do pracy zdalnej
  • zasady zabezpieczania dokumentacji papierowej
  • zasady korzystania z Internetu
  • zasady korzystania z poczty elektronicznej
  • skróconą instrukcję postępowania w przypadku naruszenia ochrony informacji,
    w tym danych osobowych
  • informacje o obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji, w tym danych osobowych
  • ZAŁĄCZNIK - oświadczenie o poufności przy wykonywaniu pracy zdalnej

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie