A A+ A++

LOKALNI PEŁNOMOCNICY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (LPODO) Kadencja 2020-2024

PION REKTORA PŚ (R)
mgr inż. Marcin Wocka Marcin.Wocka@polsl.pl
PION PROREKTORA DS. NAUKI I ROZWOJU (RN)
mgr Marianna Zając Marianna.Zajac@polsl.pl
CENTRUM INKUBACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII (RJO4)
mgr inż. Grzegorz Studziński Grzegorz.Studzinski@polsl.pl
PION PROREKTORA DS. INFRASTRUKTURY I PROMOCJI (RI)
mgr inż. Katarzyna Kochowska Katarzyna.Kochowska@polsl.pl
PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH (RO)
mgr Emilia Geniszewska Emilia.Geniszewska@polsl.pl
CENTRUM BIBLIOTECZNO-WYDAWNICZE (RJO1 I RJO2)
mgr Joanna Dziak Joanna.Dziak@polsl.pl
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR LOTNICTWA CYWILNEGO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (RJO14)
PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA (RD)
mgr Justyna Łuksza Justyna.Luksza@polsl.pl
PION PROREKTORA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (RW)
dr inż. Roman Kmieciak Roman.Kmieciak@polsl.pl
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI (RJO10)
dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz prof. PŚ. Grzegorz.Dziatkiewicz@polsl.pl
CENTRUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ (RJO12)
mgr Andrzej Kowalik Andrzej.Kowalik@polsl.pl
CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA (RJO18)
dr inż. Krzysztof Simek Krzysztof.Simek@polsl.pl
EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII (RJO19)
dr inż. Anita Kajzer Anita.Kajzer@polsl.pl
CENTRUM PRZEMYSŁU 4.0 (RJO20)
dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, prof. PŚ Grzegorz.Dziatkiewicz@polsl.pl
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – FILIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (CKU)
mgr inż. Zofia Maicher Zofia.Maicher@polsl.pl
PION KWESTORA (RK)
mgr Andrzej Piekarz Andrzej.Piekarz@polsl.pl
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY (RAr)
dr inż. arch. Michał Sitek Michal.Sitek@polsl.pl
WYDZIAŁ AUTOMATYKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI (RAu)
dr inż. Krzysztof Simek Krzysztof.Simek@polsl.pl
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA (RB)
mgr inż. Marzena Gaura Marzena.Gaura@polsl.pl
WYDZIAŁ CHEMICZNY (RCh)
dr inż. Bartosz Kowalski Bartosz.Kowalski@polsl.pl
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY (RE)
mgr Andrzej Kowalik Andrzej.Kowalik@polsl.pl
WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (RG)
dr inż. Marcin Popczyk Marcin.Popczyk@polsl.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (RIB)
dr inż. Anita Kajzer Anita.Kajzer@polsl.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (RM)
dr inż. Tomasz Stenzel Tomasz.Stenzel@polsl.pl
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI (RIE)
mgr Ewelina Struzyna Ewelina.Struzyna@polsl.pl
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ (RMS)
dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ Marcin.Wozniak@polsl.pl
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY (RMT)
dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, prof. PŚ Grzegorz.Dziatkiewicz@polsl.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (ROZ)
dr inż. Tomasz Szulc Tomasz.Szulc@polsl.pl
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ (RT)
dr inż. Mirosław Witaszek Miroslaw.Witaszek@polsl.pl
INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO DYDAKTYCZNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (RIF)
mgr inż. Grzegorz Kazanowski Grzegorz.Kazanowski@polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie