A A+ A++
Ogólna klauzula informacyjna RODO Pobierz
Klauzula informacyjna do Umowy/ Umowy Konsorcjum / Umowy o współpracy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania ich od osoby, której dotyczą (art. 13 rozporządzenia 2016/679) Pobierz
Klauzula informacyjna do Umowy/ Umowy Konsorcjum / Umowy o współpracy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania ich niebezpośrednio od osoby, której dotyczą (art. 14 rozporządzenia 2016/679) Pobierz
Klauzula informacyjna do Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą Informacja o przetwarzaniu danych osobowych gdy stroną umowy, innej niż umowa o pracę, jest osoba, której dane dotyczą (art. 13 rozporządzenia 2016/679) Pobierz
Klauzula informacyjna dla byłych pracowników Politechniki Śląskiej Pobierz
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy Pobierz
Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook Politechniki Śląskiej Pobierz
Klauzula informacyjna RODO dla członków zespołu projektowego Pobierz
Information Security and Privacy Policy Klauzula informacyjna w języku angielskim - ogólna Pobierz
Information Security and Privacy Policy Klauzula informacyjna w języku angielskim dla umów i porozumień Pobierz
Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń/konferencji A Klauzula przeznaczona dla uczestników wydarzeń/konferencji, w których Politechnika Śląska jako organizator/współorganizator jest odrębnym Administratorem danych osobowych Pobierz
Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń/konferencji B Klauzula przeznaczona dla uczestników wydarzeń/konferencji, w których Politechnika Śląska jako współorganizator jest Współadministratorem danych osobowych Pobierz
Klauzula informacyjna RODO nadanie stopnia doktora Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o nadanie stopnia doktora Pobierz
Klauzula informacyjna RODO postępowanie habilitacyjne Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Pobierz
Klauzula informacyjna RODO postępowanie o profesurę Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora Pobierz
Klauzula informacyjna RODO nostryfikacja dyplomu Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie Pobierz
Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń/konferencji A w języku angielskim Klauzula przeznaczona dla uczestników wydarzeń/konferencji, w których Politechnika Śląska jako organizator/współorganizator jest odrębnym Administratorem danych osobowych w języku angielskim Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie