A A+ A++

Informacje ogólne

Łączna liczba godzin zajęć: 176

Liczba semestrów: 2

Liczba punktów ECTS: 30

Wymagania wstępne: dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Specjalności

Zarządzanie projektem w Przedsiębiorstwie

Zarządzanie projektem Inwestycyjno-Budowlanym

Zarządzanie projektem w Administracji

Zarządzanie projektem Informatycznym

» Zobacz szczegółowe informacje na temat kierunku

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami” skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D. Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć słuchacz zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarządzania projektami w różnych obszarach dziedzin gospodarki. Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, słuchacze powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarządzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu Projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. Słuchaczowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady funkcjonowania kierownika projektu. Ukazana jest jego rola w procesie zarządzania projektem oraz współpraca z innymi osobami. Absolwent zna zasady tworzenia i kierowania zespołem projektowym. Zapoznaje się z przyczynami konfliktów powstających podczas realizacji projektów oraz zna sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo, kładziony jest nacisk na rozpoznanie oraz kierowanie i zarządzanie otoczeniem projektu. Program studiów podzielony został na dwie części - w części pierwszej (semestr I) omawiane są kwestie dotyczące modeli oraz zasad zarządzania kierowania projektem, zaś w części drugiej (semestr II) zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, aby słuchacze mogli dokonać wyboru specjalizacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (Moduł A) zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi (Moduł B) zarządzania projektami w administracji (Moduł C) lub zarządzania projektami i informatycznymi (Moduł D).

Dodatkowe informacje

photo

Rekrutacja

photo

Informacje dla studentów

photo

Nasze kierunki studiów

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie