A A+ A++

Opinie

O – opinie sporządzane przez jednostki Politechniki Sląskiej na zlecenie organów procesowych.

Informujemy, że z dniem 5 czerwca 2014 roku weszło w życie Zarządzenie nr 53/13/14 Rektora Politechniki Sląskiej w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Politechniki Sląskiej na zlecenie organów procesowych.

Zarządzenie ma zastosowanie do opinii sporządzanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Sląskiej na zlecenie organów procesowych:                                        

– sądów

– prokuratury

– policji

Dnia 23.02.2016 r. podpisane zostało Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej na zlecenie organów procesowych.

Informujemy, że w 2021 roku zgodnie z ustawą budżetową na rok 2021  kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi: 1.789,42 zł.

Tekst zarządzenia a także edytowalne wzory opinii, karty pracy oraz kalkulacji kosztów znajdą Państwo poniżej w załącznikach.

Wzór opinii Pobierz
Karta pracy Pobierz
Kalkulacja kosztów Pobierz

ZARZĄDZENIE w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej na zlecenie organów procesowych

ZARZĄDZENIE zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej na zlecenie organów procesowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie