A A+ A++
photo
Autor: Wojciech Pawłowski Publikacja: 12.03.2021 Aktualizacja: 28.03.2021

Zbliżające się terminy naborów - konkursy w ramach programu IDUB

Uprzejmie informujemy, że wkrótce upływają terminy naboru wniosków do niżej wymienionych programów projakościowych ogłoszonych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza:

  1. Granty na rozpoczęcie działalności naukowej w nowej tematyce badawczej – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej tematyce badawczej, niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych.

Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.

Granty przyznawane są w wysokości do 12.000 zł brutto na okres 18 miesięcy.

Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie MEiN, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, wydanie monografii naukowej oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

 

  1. Granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 15 kwietnia.

Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy mogą wziąć

w nim udział samodzielnie lub wraz z zespołem złożonym z pracowników, doktorantów
i studentów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są na dofinansowanie badań przełomowych niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.

Granty przyznawane są w wysokości do 35 000 zł brutto na okres 24 miesięcy.

Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym, któremu w wykazie MEiN przyznano co najmniej 100 pkt, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, koszty dotyczące wyjazdów na spotkania związane
z przygotowywaniem wniosków o projekty międzynarodowe, wydanie monografii oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

 

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

 

 

  1. Granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych– wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.

Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy nie dysponują innymi środkami na sfinansowanie stażu.

Granty przyznawane są na okres 12 miesięcy w wysokości do 37.000 zł brutto w przypadku stażu w Europie oraz do 40.000 zł w przypadku stażu poza Europą.

Przyznane środki mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów podróży (na podstawie faktury), zakwaterowania (na podstawie faktury) oraz diet.

 

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie konkursu projakościowego na granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

 

Przypominamy również o wielu innych programach projakościowych, do których wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie