A A+ A++
photo
Author: System Published at: 24.02.2021

Konferencja naukowa w ramach POB6

24 lutego o godz. 14:00 odbędzie się konferencja naukowa organizowana w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 6: ochrona klimatu i środowiska – podobszar 10: kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki.

Seminarium będzie podzielone na dwie sesje, na których zostaną podjęte m.in. zagadnienia dotyczące jakości środowiska wewnętrznego (sesja I) oraz inteligentnych budynków i systemów (sesja II).

Zaproszenie i dane do logowania.

Share:fbtwitter
photo

Godziny Dziekańskie

System
2020-09-28 11:19:36
28.09.2020
photo

Biuro Obsługi Studenta

System
2020-09-23 09:05:05
23.09.2020
photo

Szkolenia certyfikowane i warsztaty dla studentów

System
2020-07-14 05:43:31
14.07.2020
photo

Składanie wniosków w sprawach studenckich

System
2020-07-06 10:36:37
06.07.2020
2 from 108

Show more

Events

Show all

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie